Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Donderdag

Op 24 juni 2021

19.30 - Kerkdienst

Predikant: Ds. A.C. Rijken

Tekstgedeelte: Handelingen 6:1-7. En in dezelve dagen, als de discipelen vermenigvuldigden, ontstond een murmurering der Grieksen tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden.

Thema: Een eeuwig Godswonder.
In de vermeningvuldiging van de discipelen. In de bediening des Woords. In de verkiezing van diakenen.

Liturgie: Ps.89:1,8; Twaalf Artikelen; Hand.6:1-7; Ps.133:1,2,3; Ps.119:83; Ps.118:11

 

 

2021-06-24 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`