Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 27 juni 2021

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Joseph Charles Philpot

Tekstgedeelte: Deuteronomium 32:10-12. Hij vond hem in een land der woestijn, en in een woeste huilende wildernis; Hij voerde hem rondom; Hij onderwees hem, Hij bewaarde hem als Zijn oogappel. Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken, zo leidde hem de HEERE alleen, en er was geen vreemd God met hem.

Thema: De arend en zijn jong.
De staat en toestand, waarin God gezegd wordt Zijn Israël te vinden, "een land der woestijn en een woeste huilende wildernis". De leidingen Gods met Zijn Israël, toen Hij hem aldus vond, "Hij voerde hem rondom, ...enz."

Uit: Tien predikaties I (1977)

Liturgie: Ps.17:4; Tien Geboden; Deut.32:1-20; Ps.103:3,4; Ps.25:8; Ps.36:2

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Hermannus Ferré en Cornelis Brinkman

Tekstgedeelte: Romeinen 4:11. En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de voorhuid was toegerekend; opdat hij zou zijn een vader van allen die geloven in de voorhuid zijnde, teneinde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worde.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 25 Van de Sacramenten.
De leer van de werkende en versterkende oorzaak des geloofs. De leer van de sacramenten in het algemeen.

Uit: Heidelbergse Catechismus in 54 predikaties(2008)

Liturgie: Ps.119:65; Twaalf Artikelen; Rom.4:1-15; Ps.89:7; Ps.105:5; Ps.43:3,4

2021-06-27 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`