Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Donderdag

Op 08 juli 2021

19.30 - Kerkdienst

Predikant: Ds. W.J. op 't Hof

Tekstgedeelte: Openbaring 8:1-2. En toen Het het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in den hemel, omtrent een half uur. En ik zag de zeven engelen, die voor God stonden, en hun werden zeven bazuinen gegeven.

Thema: De opening van het zevende zegel.
Stilzwijgen in de hemel. Zeven engelen. Zeven bazuinen.

Liturgie: Ps.65:1; Twaalf Artikelen; Joz.6:1-20; Openb.8:1-2; Ps.4:2; Ps.62:4; Ps.103:10; Ps.99:1

 

 

2021-07-08 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`