Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 11 juli 2021

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Ds. M.A. Mieras

Tekstgedeelte: Johannes 6:69. En wij hebben geloofd en bekend, dat Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.

Thema: Tot Wien zullen wij heengaan.
Hetgeen wat afviel. Een levensvraag. Een geloofsantwoord.

Uit: Beproefde wegen. Zeven preken (2020)

Liturgie: Ps.103:8; Tien Geboden; Psalm 90; Ps.103:5,9; Ps.90:7; Ps.89:3; Ps.118:11

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Hermannus Ferré en Cornelis Brinkman

Tekstgedeelte: 1 Petrus 3:21. Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is ener goede conciëntie tot God, door de opstanding van Jezus Christus

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 27 Van de kinderdoop.
Welke de juiste kracht van onze waterdoorp is, tegen de roomsen. Wie deszelfs onderwerpen zijn, voornamelijk tegen de mennisten.

Uit: Heidelbergse Catechismus in 54 predikaties(2008)

Liturgie: Ps.89:2; Twaalf Artikelen; 1 Petr.3:8-22; Ps.22:5; Ps.87:1,4; Ps.115:7

2021-07-11 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`