Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Donderdag

Op 15 juli 2021

19.30 - Kerkdienst

Predikant: Ds. D.C. Flapper

Tekstgedeelte: Jesaja 63:14. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de Geest des HEEREN rust gegeven. Alzo hebt Gij Uw volk geleid, opdat Gij U een heerlijken Naam zoudt maken.

Thema: De leiding van de Heilige Geest.
Het gebed daarom. De aard daarvan. Het doel van de leiding van de Heilige Geest.

Liturgie: Ps.25:2; Twaalf Artikelen; Jes.63:7-19; Ps.80:1,11; Ps.143:10; Ps.52:7

 

 

2021-07-15 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`