Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 25 juli 2021

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Ds. D. Monster

Tekstgedeelte: Handelingen 8:24. Doch Simon antwoordende zeide: Bidt gijlieden voor mij tot den Heere, opdat niets over mij kome van hetgeen gij gezegd hebt.

Thema: Simon de tovenaar.
Zijn eertijds. Zijn grote verandering die hij heeft ondergaan. Zijn bedenkelijk einde.

Uit: Zie, Mijn Knecht. Deel 5 - 10 Preken (2010)

Liturgie: Ps.49:5; Tien Geboden; Hand.8:1-25; Ps.12:2,3,5; Ps.34:8; Ps.119:15

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Hermannus Ferré en Cornelis Brinkman

Tekstgedeelte: 1 Korinthe 10:15-16. Als tot verstandigen spreek ik; oordeelt gij hetgeen ik zeg. De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus?

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 29 Van de wederlegging der transsubstantiatie.
De ware tegenwoordigheid van Jezus bij het Avondmaal. De roomse gruwelleer aangaande dit stuk en hun uitvluchten.

Uit: Heidelbergse Catechismus in 54 predikaties(2008)

Liturgie: Ps.145:5; Twaalf Artikelen; 1 Kor.10:14-22; Ps.119:17,18; Ps.22:13; Ps.97:7

2021-07-25 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`