Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Dinsdag

Op 10 augustus 2021

19.30 - Kerkdienst

Predikant: Ds. A.C. Rijken

Tekstgedeelte: Handelingen 10:33b-35. Wij zijn dan allen nu hier tegenwoordig voor God, om te horen al hetgeen u van God bevolen is. En Petrus, den mond opendoende, zeide: Ik verneem in der waarheid, dat God geen aannemer des persoons is; Maar in allen volke is die Hem vreest en gerechtigheid werkt, Hem aangenaam.

Thema: Een bijzondere samenkomst.
Een verborgen schulderkentenis. Een rijke prediking. Een heerlijke bevestiging.

Liturgie: Ps.98:1,2; Twaalf Artikelen; Hand.10:34-48; Ps.67:1,2; Ps.72:10; Ps.72:11

 

 

2021-08-10 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`