Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 15 augustus 2021

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Ds. W. Baaij

Tekstgedeelte: Handelingen 9:3-4a. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam, en hem omscheen snellijk een licht van den hemel; En ter aarde gevallen zijnde.

Thema: De bekering van Saulus. 2e preek Deel A.
Eén van de grootste wonderen geschied in Gods Kerk. De omstandigheid, waarin de genade van God Saulus voorkwam. De plaats waar de genade van God hem verootmoedigde. De bijzondere verschijning.

Uit: Verzamelde werken. Deel 3 (2020)

Liturgie: Ps.33:6; Tien Geboden; Hand.9:1-22; Ps.68:16; Ps.75:4,6; Ps.36:3

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Hermannus Ferré en Cornelis Brinkman

Tekstgedeelte: Lukas 1:74-75. Dat wij, verlost zijnde uit de hand onzer vijanden, Hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerchtigheid voor Hem, al de dagen onzes levens.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 32 Van de noodzakelijkheid der goede werken. Iets van de dankbaarheid in het algemeen. De verplichting tot goede werken, tegelijk met de noodzakelijkheid.

Uit: Heidelbergse Catechismus in 54 predikaties(2008)

Liturgie:Ps.119:1; Twaalf Artikelen; Luk.1:67-80; Ps.116:9,10,11; Ps.50:9; Ps.103:1

2021-08-15 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`