Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Donderdag

Op 19 augustus 2021

19.30 - Kerkdienst

Predikant: Ds. J.D. Heikamp

Tekstgedeelte: Psalm 10:17a. HEERE, Gij hebt den wens der zachtmoedigen gehoord.

Thema: De zachtmoedige Christus.
Hij hoort de wens van de zachtmoedige. Hij versterkt het hart van de zachtmoedige.

Liturgie: Ps.25:4; Twaalf Artikelen; Psalm 10; Ps.37:6,7; Ps.76:5; Ps.22:13

 

 

2021-08-19 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`