Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 22 augustus 2021

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Ds. W. Baaij

Tekstgedeelte: Handelingen 9:3-4a. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam, en hem omscheen snellijk een licht van den hemel; En ter aarde gevallen zijnde.

Thema: De bekering van Saulus. 2e preek Deel B.
De grote slag, waardoor de genade van God hem in het stof deed vallen.

Uit: Verzamelde werken. Deel 3 (2020)

Liturgie: Ps.35:1; Tien Geboden; 1 Kor.15; Ps.33:9,10; Ps.139:4,5; Ps.89:4

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Hermannus Ferré en Cornelis Brinkman

Tekstgedeelte: Efeze 4:21-24. Indien gij maar Hem gehoord hebt en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is; te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande den vorigen wandel, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding en dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds en den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 33 Van de bekering. De natuur der waarachtige bekering. De natuur of de hoedanigheid der goede werken.

Uit: Heidelbergse Catechismus in 54 predikaties(2008)

Liturgie:Ps.73:14; Twaalf Artikelen; Efe.4:17-32; Ps.24:2,3; Ps.51:5; Ps.119:83

2021-08-22 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`