Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 29 augustus 2021

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Ds. W. Baaij

Tekstgedeelte: Handelingen 9:4b-5a. …hoorde hij een stem, die tot hem zeide: Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij? En hij zeide: Wie zijt Gij, Heere?

Thema: De bekering van Saulus. 3e preek Deel A.
Saulus ter verantwoording geroepen. Wie hem ter verantwoording riep. Saulus gesteldheid naar ziel en lichaam, toen jij ter verantwoording geroepen werd. De aanspraak van de Rechter in deze dagvaarding. De beschuldiging van de Rechter.

Uit: Verzamelde werken. Deel 3 (2020)

Liturgie: Ps.77:8; Tien Geboden; Hand.9:1-31; Ps.76:4,6; Ps.72:6; Ps.90:4,7

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Hermannus Ferré en Cornelis Brinkman

Tekstgedeelte: Exodus 20:1-3. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 34 Van Gods wet. Van het eerste gebod.
Vooraf enige voorbereidingen. Een bijzondere verklaring van het eerste gebod.

Uit: Heidelbergse Catechismus in 54 predikaties(2008)

Liturgie:Ps.19:4; Twaalf Artikelen; Ex.20; Tien geboden des Heeren: 1,2; Ps.81:10,11; Ps.73:13

2021-08-29 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`