Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 05 september 2021

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Ds. W. Baaij

Tekstgedeelte: Handelingen 9:4b-5a. …hoorde hij een stem, die tot hem zeide: Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij? En hij zeide: Wie zijt Gij, Heere?

Thema: De bekering van Saulus. 3e preek Deel B.
 Saulus ter verantwoording geroepen. De beschuldiging van de Rechter. Saulus' wedervraag.

Uit: Verzamelde werken. Deel 3 (2020)

Liturgie: Ps.130:2; Tien Geboden; Rom.7; Ps.51:2,3; Ps.97:2,3; Ps.68:16

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Hermannus Ferré en Cornelis Brinkman

Tekstgedeelte: Exodus 20:4-6. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in den hemel is ,noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE, uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die Mij haten; En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 35 Van het tweede gebod.
De inhoud van dit gebod. Enige nodige aanmerkingen daaromtrent.

Uit: Heidelbergse Catechismus in 54 predikaties(2008)

Liturgie: Tien geboden des Heeren: 1,3; Twaalf Artikelen; Ex.20;Ps.115:1,2; Ps.40:4;Ps.99:8

2021-09-05 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`