Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Donderdag

Op 11 november 2021

19.30 - Kerkdienst

Predikant: Ds. J.D. Heikamp

Tekstgedeelte: Habakuk 3:1-2. Een gebed van Habakuk, den profeet, op Schigjónôth. HEERE, als ik uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd; Uw werk, o HEERE, behoud dat in het leven in het midden der jaren, maak het bekend in het midden der jaren; in den toorn gedenk des ontfermens.

Thema: De biddende profeet Habakuk.
Hij hoort de rede van God. De biddende profeet. Hij vreest Gods toorn.

Liturgie: Ps.33:6; Twaalf Artikelen; Hab.3; Ps.145:5,6; Ps.79:4;Ps.118:14

 

 

2021-11-11 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`