Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 14 november 2021

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Theodorus van der Groe

Tekstgedeelte: Openbaring 3:17. Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt.

Thema: Rijk en verrijkt Deel B.
Der Laodicensen ingebeelde staat en geestelijke verwaandheid. Hun ware toestand getekend.

Uit: Zie, Ik ben levend. Vijf predikaties (2019)

Liturgie: Ps.36:3; Tien Geboden; Openb.3; Ps.42:1,6,7; Ps.40:8; Ps.138:3

 

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Hermannus Ferré en Cornelis Brinkman

Tekstgedeelte: Exodus 20:17. Gij zult niet begeren uws naasten huis, gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uws naasten is.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 44 Van het tiende gebod.
De inhoud van het tiende gebod. Een tweeledig aanhangsel van de wet. Het eerste nopens onze onvolmaaktheid. Het tweede nopens het gebruik der wet in deze onze onvolmaaktheid.

Uit: Heidelbergse Catechismus in 54 predikaties(2008)

Liturgie: Ps.119:83; Twaalf Artikelen; Psalm 24; Tien Geboden: 8,9 ; Ps.139:14;Ps.103:7

2021-11-14 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`