Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Woensdag

Op 17 november 2021

19.30 - Kerkdienst

Predikant: Ds. A.C. Rijken

Tekstgedeelte: Exodus 14:19. En de Engel Gods, Die voor het heir van Israël ging, vertrok en ging achter hen; de wolkkolom vertrok ook van hun aangezicht en stond achter hen.

Thema: Het wonder van Israëls doorleiding door de Schelfzee.
Een pad door de zee. De scheiding die de Engel Gods maakte. De dwaasheid der Egyptenaren.

Liturgie: Ps.78:2,7; Twaalf Artikelen; Ex.14:10-31; Ps.136:13,14,15; Ps.77:11;Ps.68:11

 

 

2021-11-17 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`