Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 21 november 2021

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Wulfert Floor

Tekstgedeelte: Psalm 1:1-2. Welgelukzalig is de man die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters. Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.

Thema: Oefening over Psalm 1:1-2.
Wat zulk een ziel niet doet door Gods genade. Wat hij door diezelfde genade wel doet. Hoe hij in dit doen en laten door de dichter welgelukzalig gesproken wordt.

Uit: Rijpe tarwe. 25 oefeningen (2011)

Liturgie: Ps.1:1;Tien Geboden;Psalm 1;Ps.92:3,7;Ps.17:4,8;Ps.97:7

 

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Hermannus Ferré en Cornelis Brinkman

Tekstgedeelte: Efeze 6:18. Met alle bidding en smeking biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 45 Van de noodzakelijkheid en vereisten des Gebeds.
De hoge noodzakelijkheid van het gebed. De vereisten van het gebed, zowel ten aanzien van de wijze op welke, als van de zaken om welke men bidden moet.

Uit: Heidelbergse Catechismus in 54 predikaties(2008)

Liturgie: Ps.145:6;Twaalf Artikelen; Efe. 6:10- 24; Ps.65:1; Ps.143:1,10; Ps.3:2

2021-11-21 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`