Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 28 november 2021

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Henricus Langenes 

Tekstgedeelte: Genesis 22:18a. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde.

Thema: Adventspredikatie. Al de volken der aarde in Messias gezegend.
Abrahams geloofsgehoorzaamheid in zijn verzoeking. De beloofde zegeningen voor alle volken. Geestelijke hoop en blijdschap voor Abrahams kinderen.

Uit: Als Efraïm sprak - Vijftien adventspreken (2011)

Liturgie: Lofzang van Maria:7; Tien Geboden; Gen.22:1-19; Ps.104:8,9; Ps.22:14,15; Ps.102:16

 

14.30 -Leesdienst

Schrijver: Ds. F. Bakker

Tekstgedeelte: Exodus 32:32. Nu dan, idien Gij hun zonden vergeven zult; doch zo niet, zo delg mij uit uw boek, hetwelk Gij geschreven hebt.

Thema: Een Adventspredikatie. Een machteloze voorbidder. De aanwijzing in die voorbede. De afwijzing van die voorbede.De heenwijzing door die voorbede

 Uit: Het eeuwige Woord. Deel II Zes predikaties (1967)

Liturgie: Ps.142:4; Twaalf Artikelen; Ex.32:15- 35; Ps.40:3,4; Ps.119:69;Ps.130:4

2021-11-28 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`