Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 12 december 2021

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Ds. D. Monster

Tekstgedeelte: Jesaja 9:1. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen.

Thema: Adventspredikatie. De belofte van de komst van Christus in het vlees.
Aan wie het is gedaan. In welke omstandigheden zij verkeerden

Uit: Zie, Mijn Knecht. Deel 1 - 10 Preken (2007)

Liturgie: Ps.142:7; Tien Geboden; Jes.9; Ps.102:1,7; Ps.79:6; Lofzang van Zacharias:4,5

 

14.30 -Leesdienst

Schrijver: Abraham Hellenbroek

Tekstgedeelte: Jesaja 4:2. Te dien dage zal des HEEREN SPRUITE zijn tot sieraad en tot heerlijkheid, en de Vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering dengenen die het ontkomen zullen in Israël.

Thema: Tweede adventspredikatie. De heerlijkheid van de Messias.
Hetgeen van Hem beloofd wordt: dat Hij zou zijn tot sieraad en tot heerlijkheid, tot voortreffelijkheid en versiering. Voor wie: Degegen die het ontkomen zullen in Israël.

 Uit: De beloofde Messias. Dertien adventspredikaties uit de evangelische Jesaja (1994)

Liturgie: Ps.36:3; Twaalf Artikelen; Jes.4; Ps.45:1,4; Ps.105:4; Ps.145:2,3

2021-12-12 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`