Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Donderdag

Op 16 december 2021

19.30 - Kerkdienst

Predikant: Ds. D. Heemskerk

Tekstgedeelte: Jesjaja 7:14-16. Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven: Zie, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren en Zijn Naam IMMANUËL heten. Boter en honig zal Hij eten, totdat Hij weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede. Zekerlijk, eer dit Knechtje weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede, zal dat land, waarover gij verdrietig zijt, verlaten zijn van zijn twee koningen.

Thema: Adventspredikatie. De beloofde vleeswording van het Woord.
De openbaring van het Verbond. De prediking van de liefde Gods. De vernedering van de Zoon. De verzekering van de belofte Gods.

Liturgie: Ps.68:5; Twaalf Artikelen; Jes.7:1-16; Ps.98:1,2; Ps.33:5; Lofzang van Zacharias:1,5

 

       

 

  

 

2021-12-16 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`