Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zaterdag Kerst

Op 25 december 2021

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Bernardus Smytegelt

Tekstgedeelte: Lukas 2:1-4. En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrénius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op, van Galiléa, uit de stad Nazareth, naar Judéa, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was)

Thema: Kerstpredikatie. De allergezegendste geboortedag.
De tijd waarop dit wonder geschied is. De plaats waar dit wonder gescheid is. Het wonderwerk zelf. 

Uit: Der vaderen erfenis. Zestal predicaties Van Hollandse oudvaders. Deel 23 (2018) 

Liturgie: Lofzang van Simeon:2; Geloofsbelijdenis:art.18; Luk.2:1-20; Ps.118:12,13; Lofzang van Maria:1,3; Ps.68:10

 

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Ds. W.C. Lamain

Tekstgedeelte: 1 Timotheüs1:15a. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken.

Thema: Kerstpredikatie. Kerstfeest.
De herdenking van Christus' geboorte. De gedachten Gods. De lust om Christus te cerheffen. Geen feest voor de wereld.

 Uit: Bazuinklanken. Twaalf preken (2003)

Liturgie: Ps.2:4; Geloofsbelijdenis van Nicéa; Luk.2:1-20; Lofzang van Zacharias:1,4; Ps.98:2; Ps.72:11

2021-12-25 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`