Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 02 januari 2022

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Ds. M.A. Mieras

Tekstgedeelte: Psalm 147:2. De HEERE bouwt Jeruzalem; Hij vergadert Israëls verdrevenen. 

Thema: De Heere bouwt Jeruzalem.
Wie er bouwt. Wat Hij bouwt. Voor wie Hij bouwt.

Uit: Doe wel bij Sion. Tien Preken (2018)

Liturgie: Ps.45:2; Tien Geboden; Psalm 147; Ps.43:3,4; Ps.66:2; Ps.116:11; Ps.147:1

 

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Hermannus Ferré en Cornelis Brinkman

Tekstgedeelte: Matthéüs 6:9a. Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. 

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 46 Van de aanspraak des gebeds.
De aanspraak zelf. De gepaste gemoeds- of bidgestalte daaronder. 

Uit: Heidelbergse Catechismus in 54 predikaties(2008)

Liturgie: Ps.8:1,4; Twaalf Artikelen; Matth 6:1-18; Ps.25:3,4; Ps.115:2;Ps.103:7

2022-01-02 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`