Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Donderdag

Op 06 januari 2022

19.30 - Kerkdienst

Predikant: Ds. J.D. Heikamp

Tekstgedeelte: Matthéüs 2:11. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder, en nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij Hem geschenken: goud en wierook en mirre.

Thema: De wijzen uit het oosten.
Op hun reis naar Bethlehem. De plaats waar het Kindeken was. Zij aanbaden het Kind.

Liturgie: Ps.39:3; Twaalf Artikelen; Micha 5; Ps.87:3,4,5; Ps.86:5; Ps.2:7

 

       

 

  

 

2022-01-06 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`