Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 09 januari 2022

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Hermann Friedrich Kohlbrugge

Tekstgedeelte: Lukas 3:21-22. En het gescihiedde, toen al het volk gedoopt werd, en Jezus ook gedoopt was en bad, dat de hemel geopend werd. En dat de Heilige Geest op Hem nederdaalde in lichamelijke dedaante gelijk een duif, en dat er een stem geschiedde uit den hemel, zeggende: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen.

Thema: Leerrede over Lukas 3:21 en 22.
Wat ons de Evangelist Lukas hier bericht. Waartoe hij ons dit mededeelt.

Uit: Twaalf Twaalftallen Leerredenen Deel 3-4 (1992)

Liturgie: Ps.42:1; Tien Geboden; Luk.3:1-22; Ps.143:1,2,10; Ps.45:4; Ps.68:7

 

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Hermannus Ferré en Cornelis Brinkman

Tekstgedeelte: Matthéüs 6:9b. Uw Naam worde geheiligd.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 47 Van de eerste bede.
De zin van deze bede. Enige redenen waarom Christus deze bede, en wel in deze orde, de Zijnen in de mond gelegd heeft.  

Uit: Heidelbergse Catechismus in 54 predikaties(2008)

Liturgie: Ps.89:4; Twaalf Artikelen; Psalm 48; Lofzang van Maria:3,5; Ps.86:6; Ps.117

2022-01-09 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`