Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 16 januari 2022

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Thomas Manton

Tekstgedeelte: Matthéüs 4:1. Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den duivel. 

Thema: Jezus van de Geest weggeleid in de woestijn.
De natuur en omstandigheden van deze buitengewone strijd. De redenen waarom Christus Zich hieraan onderwierp. Welk nut daarin voor ons gelegen was. 

Uit: De verzoeking van Christus in de woestijn. Zeven predicaties (2018)

Liturgie: Ps.139:14; Tien Geboden; Matth.4; Ps.121:1,2; Ps.89:10; Ps.56:5,6

 

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Hermannus Ferré en Cornelis Brinkman

Tekstgedeelte: Matthéüs 6:10a. Uw Koninkrijk kome.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 48 Van de tweede bede.
De zin van deze bede. Enige redenen, waarom Christus deze bede de Zijnen in de mond gelegd heeft. 

Uit: Heidelbergse Catechismus in 54 predikaties(2008)

Liturgie: Gebed des Heeren:3; Twaalf Artikelen; 1 Kor.15:12-28; Ps.72:1,8; Ps.145:5; Ps.69:14

2022-01-16 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`